Home / Về YBA Tây Ninh / Giới thiệu / Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nhân trẻ hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh hoạt động vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

* Tên Hội:
– Tên chính thức: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh.
– Tên tiếng Anh: TayNinh’s Young Businessman Assosition.
– Tên viết tắt: YBA Tây Ninh
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng biểu trưng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

* Mục đích của Hội:
Đoàn kết tập hợp các Doanh nhân trẻ Tây Ninh cùng phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Tây Ninh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

* Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội:
Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Tây Ninh. Các doanh nghiệp có trụ sở ở tỉnh, thành khác trong cả nước nếu có nhu cầu cũng có thể kết nạp làm hội viên.
– Địa chỉ: Số 207 đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
– Điện thoại: 0276.3812572 – 0898 777 099
– Fax: 0276.3813058.
– Email: tayninh.yba@gmail.com.
– Website: www.hoidoanhnhantre.vn

Gửi phản hồi