Home / Đào Tạo - Pháp Lý / Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp Công ty Cổ phần Misa tổ chức buổi tập huấn “Trải nghiệm giải pháp quản lý tài chính kế toán Misa SME.NET 2019, lưu ý quyết toán thuế năm 2018 & trải nghiệm thao tác xuất hoá đơn điện tử trên phần mềm Meinvoice.vn”

Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp Công ty Cổ phần Misa tổ chức buổi tập huấn “Trải nghiệm giải pháp quản lý tài chính kế toán Misa SME.NET 2019, lưu ý quyết toán thuế năm 2018 & trải nghiệm thao tác xuất hoá đơn điện tử trên phần mềm Meinvoice.vn”

About YBA Tây Ninh

Check Also

Lớp tập huấn “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu” năm 2019

Có liên quan

Gửi phản hồi