Home / Kết Nối Doanh Nhân

Kết Nối Doanh Nhân

Gia nhập Hội

I.  Điều kiện hội viên: Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi (doanh nhân trên 45 tuổi có tâm huyết với tổ chức Hội được kết nạp làm hội viên Vàng); là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập …

Đọc thêm »