Thông tin cần biết

Tin mới

Gia nhập Hội

I.  Điều kiện hội viên: Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi (doanh nhân trên 45 tuổi có tâm huyết với tổ chức Hội được kết nạp làm hội viên Vàng); là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập …

Đọc thêm »

Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa …

Đọc thêm »