Home / Thông Tin - Sự Kiện / Tin Hội Viên

Tin Hội Viên

Máy sấy thực phẩm Ánh Dương cùng với Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tham gia lễ giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp Tỉnh Long An

Vào ngày 17/6/2019 tại hội trường Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, Máy sấy thực phẩm Ánh Dương cùng với Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tham gia lễ giao thương  giữa doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp Tỉnh Long an về việc triển khai thực hiện thỏa …

Đọc thêm »