Thông tin cần biết
Home / Đào Tạo - Pháp Lý / Thông Tin Các Khóa Học / Tọa đàm: “Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp” và “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ”

Tọa đàm: “Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp” và “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ”

Hội doanh nhân trẻ Tây Ninh & Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Trí Dũng tổ chức chương trình

Thời gian: 19-20/11/2016

Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn Tây Ninh, số 207, đường 30-4, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

GV: Trần Tô Tử – giảng dạy tại Viện Phát triển Kinh tế thuộc Đại học Kinh tế TP. HCM – PACE – Các khóa CEO – CFO các môn: Phát triển kỹ năng lãnh đạo,Thiết kế và tái cấu trúc hệ thống quản lý,Quản trị. Hiện là trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thép Pomina.

1. Tham gia tọa đàm quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
Mục đích chương trình: Nhằm cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro và tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm thiểu rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền cũng như sử dụng các công cụ của quản trị rủi ro doanh nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đã đề ra.

2. Chương trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Mục đích chương trình: Nhằm giúp hạn chế những sự cố mất mát, thiệt hại và tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó chương trình sẽ là hành trang không thể thiếu được đối với các bạn doanh nhân đã, đang và sẽ bước vào công việc kinh doanh.

12

15152956_1893527890868437_2123866427_o

15134096_1893527874201772_1384397200_o

13

11

Check Also

Lớp Thương Mại điện tử ngày 9-10-11/11/2018

Có liên quan

Gửi phản hồi