Home / Về YBA Tây Ninh

Về YBA Tây Ninh

CƠ CẤU NHÂN SỰ

I – BAN THƯỜNG TRỰC HỘI DOANH NHÂN TRẺ: – Ngô Trần Ngọc Quốc – Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-VT-XNK Trần Quốc – Chủ tịch Hội DNT – Nguyễn Thế Tân – Giám đốc Công ty Cổ phần NATANI – Phó chủ tịch thường trực Hội DNT – Phạm …

Đọc thêm »

Quy chế Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quy chế  Làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 BAN CHẤP HÀNH I. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành – Ban chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. …

Đọc thêm »

Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa …

Đọc thêm »

Quy chế làm việc của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh tây ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021). Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021) họp và thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành thông qua các điều như …

Đọc thêm »