Home / Về YBA Tây Ninh / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa …

Đọc thêm »